Year: 2023

Isang Kahulugan ng Tagumpay

Mano
 

Mahirap pag-usapan ang paksang “tagumpay”–malibang marami kang pera, malaki ang bahay, malawak ang lupa, may mga sasakyan, at mahal ang mga kagamitan. Aminado tayong kadikit ng salitang “tagumpay” ang anumang materyal na bagay na pag-aari natin, at kung gaano kaganda, kahusay, at […]